Dalslands Digitaltjänst AB Professionell IT-support Service och underhåll Dalslands Digitaltjänst AB Professionell IT-support Försäljning av IT produkter Dalslands Digitaltjänst AB Professionell IT-support Nätverk och kommunikation Daldigital digitalisering Rädda dina gamla filmer och foton Gör om till digitalt format Läs mer Dalslands Digitaltjänst AB Professionell IT-support Datorer och skrivare Dalslands Digitaltjänst AB Professionell IT-support Webbdesign Läs mer

Digitalisering

Konvertering av film och video

Rädda era gamla filmer som dubbel-8, super-8 eller videoband och för över till digitalt format. Har ni t. ex. filmat med videokamera för att bevara något till eftervärlden så är det tyvärr så att allt som är inspelat på magnetband med tiden blir allt svagare och mer brusigt, bilden blir instabil och till slut helt omöjlig att spela upp. Dessutom blir det allt svårare att köpa ny utrustning för att spela upp gamla filmer och band.
Väljer ni däremot att digitalisera era filmer för att lagra i digitalt format får ni helt andra möjligheter att spela upp, redigera m.m. De flesta nyare TV apparater (Smart TV) har inbyggd mediaspelare så det är enkelt att spela upp den digitala filmen genom att t.ex. plugga in USB-disk eller genom DVD spelare.

Vill ni sedan redigera den digitaliserade film finns det mycket goda möjligheter att på enkelt sätt göra det i en dator. Det kan vara att klippa eller lägga ihop filmer, lägga in texter och bildövergångar m.m.

Konvertering av fotografier

För över era gamla fotografier till digitalt format. Ni kan sedan visa bilderna på en dator eller TV i stället för att starta en diaprojektor eller sitta och bläddra i ett album. Det är också enkelt att redigera de digitaliserade f.d. pappers- eller diabilderna i datorn. De kanske ska beskäras, färgförbättras eller justeras på annat sätt som gör att de gamla bilderna kan få nytt liv.
När bilderna är digitaliserade kan de lagras på CD, DVD eller USB-enheter som sedan enkelt kan visas på en dator eller TV. Då kan alla se bilderna samtidigt.

Konvertering av ljudband

Ta hand om era gamla ljudband och kassetter och konvertera till digitalt format. Har ni t.ex. spelat in musik eller annat för att bevara viktiga händelser till eftervärlden så är det tyvärr lika illa med ljudband som med video på magnetband. Likadant är det med utrustningen för att spela upp ljudbanden.
Väljer ni  däremot att digitalisera era ljudband för att lagra i digitalt format får ni samma goda möjligheter för att spela upp, redigera  som för filmer och foton.

Media för lagring

Digitaliserad film, foton och ljudband levereras sedan på CD, DVD eller annan media som USB-minnen eller disk.
Hör av er om ni har några frågor och så kan vi lämna offert.